Werkwijze en kosten

In het hele begeleidingstraject is uw vraag richtinggevend. We doen zoveel mogelijk samen, in of vanuit uw thuissituatie. 

Na ons eerste contact via e-mail, kom ik bij u thuis. We maken kennis en  stellen de hulpvraag vast. 

Samen bespreken we waar u begeleiding bij wilt en wat u hindert in het dagelijks leven. 

Binnen twee weken maak ik voor u een aanpak met planning. Daarin verwerk ik uw doelen en onze afspraken. Volgens die planning gaan we samen, bij u thuis, aan de slag.

De kosten voor mijn ambulante begeleiding worden vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO. U kunt hiervoor contact opnemen met uw gemeente.

Ik ben aangesloten bij Coöperatie DichtBijZorg. Betaling gaat via hun volgens ZIN; zorg in natura.

Ik kan u helpen met het aanvragen van een indicatie., waarbij WLZ ( wet langdurige zorg) en PGB ( persoons gebonden budget) tot de mogelijkheden behoren.

In deze tijd van Corona volg ik de richtlijnen van RIVM.

We spreken samen af wat wij verantwoord en veilig achten naast handen wassen en anderhalve meter afstand bewaren en wel/ niet mondkapje dragen.