Door-Tastend

Gespecialiseerde ambulante begeleiding voor mensen met hersenletsel 

"Als je de beperkingen kent, kun je daarbinnen onbeperkt te werk gaan" Bron: Jules Deelder