Voor wie is mijn begeleiding geschikt?

Mijn begeleiding is met name geschikt voor mensen met hersenletsel. En kan ook baat hebben bij een ieder die moeite heeft met plannen, organiseren en handelen.

Samen werken we aan een betere kwaliteit van leven. Uw leven. 

Samen stemmen we af:
Wat we gaan doen
Hoeveel tijd we nemen per keer en voor welke periode
Of we overgaan tot compenseren of anders handelen
Of met extra hulp of het aanpassen van uw omgeving nog meer winst te behalen valt.